Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė

jardinet de la grand-mère


un crapaud comme une herbe rêche à côté de mon bureau des étangs fleuris, la végétation des lacs folle que des gués – des creux très profonds des troncs d'arbres d'une passerelle éclatée des bosses verruqueuses des tortues plus rien à soutenir, plus de monde déraciné, délavé, dépassant des songes et des rêves insolents, plus de courage de les nommer illusions, quelques souches polies, les autres hirsutes quel mal aux yeux, une peau gluante un crapaud lys de jardinet

Fabijoniškės, 2003.VIII.1

Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė, Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana. – Paris: L'Harmattan, 2007. – P. 41. – (Levée d'ancre).


Vladas Braziūnas

babutės darželis


rupūžėlė, ruplėta kaip lelija žydi prie darbo stalo gėlėtos kūdros prižėlė, ežerai prižaliavo, prišalo giliausieji duburiai – vienos brastos rąstai, susprogusio tilto atramos, kyšo kerpėtos kupros vėžlių nėr pasaulio, daugiau belaikytino išrautas, išplautas srovių ar išaugtas iš įžūlių sapnų ir svajonių, tik jų dar nedrįstam vadinti iliuzijom, kerplėšos kelios nugludusios, likusios aštrios peršinčios akys, gleivėtaodė nušašus darželio gėlė lelija rupūžėlė

Fabijoniškės, 2003.VIII.1

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 21;
Literatūra ir menas (kultūros svetainė; virtuali). – 2013. – Kovo 21. – http://literaturairmenas.lt/mediateka/1008-vladas-braziunas-.... – Eilėraštį skaito Birutė Mar; groja Petras Vyšniauskas; filmuota Benedikto Januševičiaus.