Vladas Braziūnas* * *

šventė dar tik prasideda, lik čia kur – čia? su mumis kurčia mano dvasia dienomis užtrenkta, nuščiuvusi naktimis ką aš kaltas, išvydau netyčia raudančią nereikia kad ir ką man sakytum, ką tau sakyčia skauda susitiksim galinėj stoty, atgalinėj galybėj žodžių, jau nesamų neša mus, neša miražan per dykumą išdykęs asilas

Banská Štiavnica, Bratislava, Bratislava–Praha, 2003.VIII.25

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 47;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 37.