Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė

bestiaire


les oiseaux se sont tus, écoute le vent d'Orphée qui s'approche, peureux, de la fumée, de tes pas, ô l'homme créé toi, interdit: maisons trouées, ossements entassés, tous dispersés et entassés trottent, joyeux, après la bière, blaireaux et cailles, lions et martes sans bagarre et tout joyeux, des tempêtes ensoleillées touchent, lèchent les yeux et la bouche, un petit ventre pâle d'une souris invite la grande fratrie à quitter la ville à travers champs, à travers neuf monts, de longues forêts satinées plongent et sombrent, sombrent et plongent dans la mer qu'est-ce qui m'arrive écrire la vérité, vivre la vérité jeter un regard aveugle et sombre vers la fête de vie trotter derrière, sans se laisser bercer par la flûte montrer la dernière dent de sagesse pourrie Dieu des roseaux, je prie que ne finisse jamais ce qui vit

Fabijoniškės, 2003.IX.3-4

Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė, Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana. – Paris: L'Harmattan, 2007. – P. 45. – (Levée d'ancre).


Vladas Braziūnas

bestiarius


paukščiai nutilo, klausykis vėjo Orfėjo baugščiai artėjant iš dūmo, artumo, iš tavo, žmogau, sukurtumo stulbsti: rakinėja pamatus, rankioja, barsto, barsto ir rankioja kaulus traukia linksmi paskui karstą barsukai ir putpelės, liūtai ir kiaunės nesiniauja ir nesiliauja džiūgaut, saulėtos pūgos liečia, liežia akis ir lūpas, šviečia pelės pilvukas kviečia iš miesto didžiąją seseriją per laukus, per kalnus devynis švelnios uodegų girios nyra ir skęsta, skęsta ir nyra į jūrą kas man užėjo teisybę rašyti, teisybę gyventi gyvasties šventėn kreipt savo žvilgsnį, aklą ir niūrų sekt iš paskos, nesiduoti liūliuojamam fleitų šiept paskutinį kirmijantį protinį dantį Dieve meldynų, meldžiuos, kas užėjo, kad jau nepraeitų

Fabijoniškės, 2003.IX.3-4

Draugas / Šeštadieninis priedas „Literatūra, menas, mokslas“. – 2003. – Lapkričio 15. – P. 3;
Metai. – 2004. – Nr. 11. – P. 40;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 63.