Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė

et ce sera ouvert


dans ton oeil mémoire non notre automne roux de Laponie un ruska rouge ne te rends pas sans lutte on aura qui trahir et par qui dans mon oeil mémoire des cris aigus d'alerte pluies de travers pointent marquent des impossibilités fleurs, fleuries, fleurissantes dans ton oeil mémoire dans mon oeil mémoire portes vitrées de la fin des jours à deux battants, closes toutes frappe doublement fort jusqu'à ce qu'on t'ouvre

Naujininkai, 2003.X.2

Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė, Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana. – Paris: L'Harmattan, 2007. – P. 48. – (Levée d'ancre).


Vladas Braziūnas

ir bus atidaryta


tavo aky atminty ne mūsų rusvas ruduo raudonas Laplandijos ruska be mūšio nepasiduok bus ką išduot ir bus kam mano aky atminty įžiebt pavojaus spalvas įžambūs lietūs punktyrais žymi negalimybes žydinčias, žydras, pažyra tavo aky atminty mano aky atminty galudienių durų stiklai dvivėrės užsikirto dvigubai atkakliai belsk, kol prišauksi

Naujininkai, 2003.X.2

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 39;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 17.