Vladas Braziūnas


ir bus atidaryta


tavo aky atminty ne mūsų rusvas ruduo raudonas Laplandijos ruska be mūšio nepasiduok bus ką išduot ir bus kam mano aky atminty įžiebt pavojaus spalvas įžambūs lietūs punktyrais žymi negalimybes žydinčias, žydras, pažyra tavo aky atminty mano aky atminty galudienių durų stiklai dvivėrės užsikirto dvigubai atkakliai belsk, kol prišauksi

Naujininkai, 2003.X.2

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 39;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 17.