Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Praėjau

Pakilo smarki muzika, prasidėjo lyg proto vėtra Įsikirto į nervų šaknis ir drebino širdį Laikiau mintį, kad Dievas nėra atsarginis žaidėjas Ir taip jau slidus nuolydis nebelaikė Taip, laikas tai šulinys, ir aš garmu baimė išsisklaidė, ir džiūgaudamas vėl išvydau save Pradėjau rašyti iškart po Keatso mirties Kokie milžiniški saulėtekiai 1821

Eduards Aivars

Es pagāju

Sacēlās stipra mūzika, sākās tāda kā prāta vētra Kērās nerviem pie saknēm un drebināja sirdi Turēju domu, ka Dievs nav rezerves spēlētājs Jau tā slidenā nogāze vairs neturēja Jā, laiks ir aka, un es gāžos baisma izklīda, ar sajūsmu atkal ieraudzīju sevi Sāku rakstīt tūlīt pēc Kītsa nāves Kādi milzīgi saules lēkti 1821