Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Kai užliejama pieva

Nebežinojai, kokią suknelę vilkėjai kai ėjai čion Pieva buvo pasislinkus į jūrą, ne pakraštin, o į vidurį Mes buvom milžiniškoj akvarelėj Sakiau, kad jau per vėlu Sakei nemokanti plaukti Tada balsas iš dangaus tarė: Jūs nieko nežinot abu! Mes rėkėm, kol prarėkėm balsus kol galėjom vien tik šnabždėti: mylim

Eduards Aivars

Kad applūst pļava

Tu vairs nezināji, kāda kleita bija tev mugurā kad nāci šurp Pļava bija iegāzusies jūrā, nevis malā, bet vidū Nu bijām milzīgā akvarelī Es teicu, ka ir jau par vēlu Tu teici, ka nemākot peldēt Tad balss no debesīm sacīja: Jūs neko nezināt abi! Mēs kliedzām, līdz izkliedzām balsis līdz varējām tikai čukstēt: mēs mīlam