Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Tarpekly užšalus šviesa Žibintai susidaužia, kai einama dviese Apglėbęs tamsos valandą, negali Pakviesti šviesių paukščių Išmesk iš galvos galvą ritinėju it geltoną kiaušinėlį tavo krūties viršūnėlę tarp pirštų jonvabaliai pražingsniuoja prošal praslenka tyliai besišaipydami it lyriškai išderinti rojalio klavišai Eliziejaus laukai ne pati ta vieta mums, šį kartą norintiems mirti todėl ėjom atgal prisiėmę pranašingus būvius Žibintai susidaužia, kai dviese išeinama

Eduards Aivars

* * *

Aizā ir aizsalis gaiss Lukturi sasitas, kad iet divi Apskāvis tumsas stundu, nevari Ielūgt gaišus putnus Izmet no galvas galvu Virpinu kā zelta oliņu Pirkstos tavas krūts virsotnīti aizsoļo jāņtārpiņi garām aizslīd klusi smīnēdami kā liriski noskaņoti klavieru taustiņi Elizejas lauki nav īstā vieta mums, kuri šoreiz grib mirt tādēļ mēs gājām atpakaļ ieņemot pareģotos stāvokļus Lukturi sasitas, kad iet divi Projām