Vladas Braziūnas


smėlio laikrodis

kas tuose horizontuose laukia tie kalnai – pelenais pro akis arba rankų stulpai atlaikys nesulaikomai svyrantį laiką susiūbuoja ir – gálva į vakarus ten už vartų – prievartos pervartos tavo rievės dieviškai pervertos kas eilutė – krešantis lašas kraujo lažas gyvybės tvirtovėj templa mundi – pagundos templė tirštą prošaknių erdvę apglėbt slenka žaibas ir perkerpa srovę

Vilnius–Radviliškis, 1984.VIII.30; Kunigiškiai, VIII.31; Vilnius, IX.2–3, 1985.I.24; Fabijoniškės, 1999.II.22

Tiesa. – 1985. – Gegužės 25;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 61.