Vladas Braziūnas


neprarastas prarastas


rudenį palaukės plynos plyšta gulbių sutartinės plyšta gervių sutartinės ant augtinės išaugtinės lygumõs virš jūros lygio Dauguvoj gulbelė klykia čia po saule lygios kybo lýgumos, laukų, sodybų pynės, požalis mirtynas už kelių darželio lysvių aš čia vaikas pasiklysiu Dieve, nelemki mano kūneliui mirimo lėto kad nepaspėtų rankos kojelės sušakalėti

Fabijoniškės, 2006.V.5–8


Šiaurietiški atsivėrimai. – 2006. – Nr. 2. – P. 53 [forma sudarkyta];
Krantai. – 2006. – Nr. 4. – P. 7 [forma sudarkyta]
Varpai: Literatūros almanachas ’2008. – Šiauliai: Varpai, 2008. – p. 167 [forma sudarkyta];
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 133;
Žaliasis pasaulis. – 2014. – Sausio 30. – P. 8 [forma sudarkyta].