Vladas Braziūnas


* * *


tai tu pridžiaustei drobių ant langų? nuo Lėvenio tekančio tako latvėjančio vėjo ko teko neteko ėjo nuvėjo gomurio dangun liežuvio paukštė

Fabijoniškės, 2001.XII.3–21


Žiemos žodžiai / Sudarė Benediktas Januševičius ir Juozas Žitkauskas. – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2002. – P. 35;
Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004. – Nr. 1. – P. 33–36. – Tekste: Braziūnas, Vladas. Kalbos ir kalbančio stiprybė šiandieninė;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 94.