Vladas Braziūnas


už Nebylėlio tilto

1 rausvina akina vakarė saulė baltų nužydėjusių pienių skaistkalnę kaip tuos laukus neužmatomus eitume jei bent vieną, bent dieną ligi pirmojo vėjo pasilaikytų bent dieną Dievas pasergėtų šitą švytinčią, tą milijardinę armiją bent ligi ryto, lig kito įžambaus srauto, kitos šviesos, mėlynrausvės 2 norėčiau būt kunigaikštis šio tilto, norėčiau vaikščiot kaip vaikšto pilkosios pelės ir baltosios kielės ir balsas dainos, pakilęs ir pasikėlęs, neaišku iš katro šono, vis tiek iš skaistkalnės

Vilnius–Rīga (Germaniškis / Skaistkalne: Bauska 32 km, Rīga – mažiau kaip 80), 2006.VI.8

Šiaurietiški atsivėrimai. – 2006. – Nr. 2. – P. 53;
Krantai. – 2006. – Nr. 4. – P. 7;
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 135.