Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Георгий Ефремов


Всё это пиво


Бог человека любил пытливо, ему из него же спроворил Еву, увидел, что человеку мало – из ячменя приготовил пиво. Оплёл-опутал плетями хмеля и дал слова, чтобы люди пели. В начале-то было пиво, затем стало слово – от пива пошёл весь мир. Ныне и присно первоначала пёстрого мира ищи в Пасвалисе – и пиву молися, там, где бык прыг с городского герба, весь во хмелю, а за ним гурьба гонится – будь то Пасха или же Троица – поют и дерутся счастливо, – а всё это пиво! Всё – это пиво!..

Фабиёнишкес, 2000.VI.6; перевод 2008–2009.XI.8

Iš naminio audimo dainos = Из песни домотканой [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Ефремов, Георгий. В начале – муравей: избранные переводы из литовской поэзии. – Москва: Пробел-2000, 2012. – С. 183. – Apie aut.: p. 233.


Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.