Vladas Braziūnas


Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė

* * *


bête silencieuse qui te flaire sauvage, inconnaissable indomptable dure mais non une roche beugle mais non un boeuf bonne mais non une mère automne de mon coeur

Fabijoniškės, 2001.XI.25

Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 27;
Braziūnas, Vladas. Grandes sont les nuits / Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė, Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana. – Paris: L'Harmattan, 2007. – P. 18. – (Levée d'ancre).


Vladas Braziūnas

* * *


tylos žvėris, apuostantis tave laukinis ir nepažinus neprijaukinamas tvirtas, bet ne uola mauroja, bet ne bulius geras, bet ne tėvas tavo širdies ruduo

Fabijoniškės, 2001.XI.25

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.53;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 26.