Guntars Godiņš


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


Nuo vieno kvapo kito kvapan lekia plaštakė kurdama erdvės nuovoką akimirkos pajautoms. Po teisybei laikas yra erdvė.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 379.