Guntars Godiņš


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


Kaip visada rytas nupiešia mūsų veidus ir išeina.

Poezijos pavasaris 2000. – Vilnius: Vaga, 2000. – P. 380.