Vladas Braziūnas


Prevod: Albert Marenčin

paví tanec


Bernard Shaw s červenou bradou a prašivý pes bez mena s drsným ochlpením, rovno z chatrčí, nemal zl'utovanie s týmto obrazom páv tancuje, nik sa nestará vodostrek so zahrotenou tryskou trblieta sa na slnku, pes s naježenou srst'ou, okúňavý oheň, veža letiaca dohora kto si ju uctí, akými slovami vláčik sa prerezáva šírou krajinou onedlho sa bude musiet' štverat' do kopca páv so širokým zlatožltým chvostom tancuje vo dvore, krúti sa, páv sa krúti, tancuje, spolustolovníci popíjajú s kozákmi Vasilija Kandinského s červenými bradami a svojimi Parížankami

Middlebury 20. 5. 2000

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 24.


Vladas Braziūnas

povo šokis


raudonbarzdis Bernardas Shaw ir bevardis apkartęs šuo šiurkščiakailis, gimęs lūšnynuos jam negaila paveikslo šio šoka povas, niekas nemato tik tryškynės liežuvio viršūnė žaižaruoja prieš saulę, šunio šiurkščiavilnį gymį sarmatina šūvis, bokštas šauna dangop kas jį garbina, kokiais žodžiais garvežys į kalną tuoj kops kirtęs lygumą, ilgą, nuobodžią šoka povas po dvarą, plačiai uodega nei aušra išsiskėtus šoka povas, ir geria svečiai ir Kandinskio kazokai, ir šiaip raudonšeriai ir jų paryžietės

Middlebury, 2000.V.20

Klaipėda / Gaublys. - 2000. - Rugpj. 12. - P. 18.