Vladas Braziūnas


Prevod: Albert Marenčin

Vermont: zelený dúšok


„Dala by som si pohár vína“ M. Durasová čistí si zuby vo dverách pozoruje brušný tanec moletných Arabiek s ovisnutými prsiami aj on sám trochu rozochvený po uplynulom večere ranný pohár vína a prsty sa prestávajú chviet' a hlboký zachrípnutý hlas ozdravieva, uvol'ňuje sa hlas vo svojom prirodzenom sfarbení stráca sa v krôčikoch tanečnice a šedivkastý mladý pes sa ihrá odrezkom červeného mäsa

Middlebury (malá lavička pri fontáne), Burlington 22. 5. 2000

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 14.


Vladas Braziūnas

Vermont: žalias gurkšnis


Je voudrais un verre de vin. Marguerite Duras krapšto dantis tarpdury stebi, kaip riebios arabės krato pilvus ir krūtis pats iš po vakar taip dreba ryto vyno stiklinė ir pirštai liaujas virpėję kiauras balsas, sutinęs gyja ir atsileidžia išsilaisvina balsas nubėga žingsneliais šokėjos ir šunelis toks balsvas vis kruvinu mėsgaliu žaidžia

Middlebury (fontano suolelis), Burlington, 2000.V.22

Bendrame tekste: Braziūnas, Vladas. Vermonto vertikalė, arba Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny [Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 12, 19, 26 d. „Gaublyje”] // Klaipėda / [Gaublys]. - 2000. - Rugsėjo 2. - P. 18. - Nuotr.: Robertas Frostas savajame Riptone; Maži miesteliai Šampleno ežero pakrantėse; D. Senadheeros nuotr.: Braziūnų šeima ant jaukaus R. Frosto gamtos pažinimo tako tiltelio.