Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič

* * *


SVET ten starý muž mi sedí pri nohách naháňa mi strach VB – miláčik urob mi ešte jednu kópiu VB – miláčik urob mi ešte jednu kópiu VB – miláčik urob mi ešte jednu kópiu VB – miláčik urob mi ešte jednu kópiu z nášho svetlosivého neba šialený meciac lampy cez ostrihanú korunu starej lipy svieti na tvoju bielu tvár na tvoje vlhké pootvorené pery mal by som vlastne povedat' SVET tá mladá žena

Fabijoniškės 8. – 9. 11. 2001

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 12.


Vladas Braziūnas

* * *


pasaulis sėdi priešais mane ir glumina VB> Būk dar gera, nurašyk VB> Būk dar gera, nurašyk VB> Būk dar gera, nurašyk VB> Būk dar gera, nurašyk nuo palšo mūsų dangaus išprotėjusį lempos mėnulį pro seną nupjautą liepą apšviečiantį veidą kaip varškę drėkstančios praviros lūpos po teisybei turėčiau sakyti – pasaulė

Fabijoniškės, 2001.XI.8–9

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.71;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 224.