Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič


dni


spomínaš si na moje nenapísané listy? ja som svoj dáždnik zabudol zabudol som na pohl'ad bielej slepeckej paličky upretý na chodník na nás dvoch ako sme premokli do nitky po mihalniciach ti stekali kvapky do mojich očí

Fabijoniškės 15. 9. 2003

Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; Preklad Albert Marenčin, Jozef Mihalkovič, Stanislav Vallo; Įv. str. Alexander Halvoník. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 13.


Vladas Braziūnas

dienos


prisimeni neparašytus mano laiškus? aš skėtį pamiršau, baltõs lazdelės galiuko žvilgsnius šaligatvin sušlapom abu kaip varlės varva tau nuo blakstienų mano akiduobėn

Fabijoniškės, 2003.IX.15

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 41;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 23.