Leta Semadeni


       Leta Semanedi rašo poeziją ir trumpąją prozą retoromanų ir vokiečių kalbomis. Gimė 1944 metais Scuol (Škuol) miestelyje. Studijavo vokiečių, prancūzų ir retoromanų filologiją bei ispanų kalbą. 20 metų dirba mokytoja Cuoce (Zuoz), Lyceum Alpinum. Laisvai samdoma retoromanų radijo ir televizijos bendradarbė. Kartu su Werneriu Bucheriu įkūrė Šveicarijos literatūros žurnalą Orte (Vietos). Išleido kelias knygas. Už vieną iš jų, Monolog per Anastasia / Monolog für Anastasia (2001), gavo 2002 metų F. Schillerio premiją.
        Yra penkios Grišuno retoromanų tarmės, visomis jomis rašoma, kuriama sava literatūra. Letos Semadieni tarmė – Vallader.
Poezijos pavasaris / sudarė Gasparas Aleksa ir Violeta Šoblinskaitė Aleksa. – Vilnius: Vaga, 2008. – P. 245.