Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Alicja Rybałko

urwisko nad Wilią

tyś jest prawicą ojca rzek w gipsie nabrzeży jak po bitwie słodkie łzy miasta, gorzki śmiech w twych żyłach krążą nieuchwytnie sośniny czar, żelazna czarna woda – kanalizacji i ścieków osłoda tyś wszechwiedząca, rozkwitasz przed nami wszechtęczowymi miejskimi prawdami aut nawałnica już kołysze mostem most jęczy, ale nie śmie powstać przeciwko nam, posłuszny naszym planom w nas pokładając nadzieje nietrwałe składasz w ofierze Wilnu swoją falę ono oddycha za ciebie – i za nas

Wilno, 18 lipca – 5 sierpnia 1985

Przenieść Wilno do serca: Portret Miasta / Zebrał i opracował, wykonał zdjęcia Romuald Mieczkowski. – Wilno: Znad Wilii, 2009. – S. 7.


Vladas Braziūnas

Vilniaus sonetai. Neries atodanga

esi tu upių tėvo dešinė krantinėmis po mūšių sugipsuota tu savo gyslom varinėji miesto ir ašaras saldžias, ir kartų juoką pušynų jodas, geležinis juodas vanduo – kanalizacijų paguoda tu visažinė, žydinti visom vaivorykštinėm didmiesčio tiesom mašinų vėtra įsiūbuoja tiltą jis aimanuoja, bet nedrįsta kilti prieš mus, jis mūsų kojoms paklusnus mes jam atstojam paskutinę viltį kai tu aukoji Vilniui savo vilnį o jis alsuoja už tave – už mus

Vilnius, 1985.VII.18–VIII.5

Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 70;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.