Уладас Бразюнас


Пераклаў зь літоўскае Андрэй Хадановіч


пробліск

час гадзіньнікаў рушыць бяз мэты хто навосьлеп ім будзе сустрэты? абмінаючы хібы, ступае яго крокаў чароўнасьць сьляпая не стрымаць, хоць ня ведае колаў на яго камяні схіліш голаў: будзе Нёман гучаць яго тонам гэты гоман ласкавы за што нам? гэту сонцам каваную зброю ці да Грунвальду несьці герою? ці пачуем праз бой і вясельле як на схілах расьце пустазельле? ціха-ціха сьвітанак агорне чары з памяці здыме, відушчы: – доўга-доўга іграцьме на горне гучны-гучны адгук яго ў пушчы

Vladas Braziūnas

prašvitimas


tiksi laikrodžių laikas betikslis nežinai, ką aklai susitiksi kokį laiką, nedrįstantį klysti jo kerai – išganinga aklystė nesulaikoma slenka lig slenksčio ant jo akmenio galvą nulenksiu: jo pakalnėje Nemunas teka ar užpelnėme švelnią jo šneką saulės žalvariu kaustytą diržą ar ties Žalgiriu jo nepamiršom ar užgirsim per žalvarnio svydį kaip atauga pakalnėmis svidrė tykiai tykiai per Lietuvą rytas atminty atkerėtoje imas: – ilgos ilgos lietuvių trimitos garsus garsus jų girioj šaukimas

Vilnius, 1984.IX.3–5

Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1985. – P. 236;
Tarybinė Klaipėda. – 1986. – Kovo 9;
Braziūnas, Vladas. Voro stulpas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 5;
Žvaigždutė. – 1988. – Nr. 7. – P. 12–13;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 63. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.21) eilėraštį skaito Alvydas Šlepikas;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 19.