Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Dovydui Geringui violončelės šono obuolys pritrupintas šviesos šviesos be saiko kad lydo laką belakstantis strykas ir it kanifolija tirpsta įkaitinta jo įtempta vakarinė esmė Rach – man – in – off? ir išmano jis tai lig slidžių tercijų kai jau ankštis išgvaldýta akacijos bešvilpiniuoja vasarą sonata sol minor: įmiršt į miegą

Poetinis Druskininkų ruduo 2008 = Druskininkai Poetic Fall 2008 / Sudarytojas ir redaktorius = Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: VO „Poetinis Druskininkų ruduo“, 2008. – P. 75, 77.

Лена Элтанг

* * *

Давиду Герингасу виолончели яблочный бочок дробит и ловит свет так много света что плавит лак летающий смычок и канифолью тает разогретой его тугая веерная суть Rach - man – in – off ? он тоже знает это до скользких терций вылущив стручок акации высвистывает лето соната соль минор: забыть заснуть

Элтанг, Лена. Стихи. – Калининград: Янтарный сказ, 2003. – С. 136;
Poetinis Druskininkų ruduo 2008 = Druskininkai Poetic Fall 2008 / Sudarytojas ir redaktorius = Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: VO „Poetinis Druskininkų ruduo“, 2008. – P. 74, 76.