Ana Achmatova


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

<br/>Malda

Slogų metą ligotą suteik man, Karštį, dusulį, nemigą duok, Pasiimk mano draugą ir vaiką, Ir slaptingą stebuklą dainos – Taip meldžiuos, kaip liturgijos lemta, Jau po šitiekos vargo dienų, Kad sušvistų pro Rusijos tamsą Debesis šlovėje spindulių.

1915-ųjų gegužė. Antroji Sekminių diena. Peterburgas; versta: Krasnagrūda, 2014.X.11

Santara. – 2014. – Ruduo. – Nr. 109–110. – P. 5;
Cit. tekste: Piwkowska, Anna. Juodoji gulbė / Iš lenkų k. vertė Kazys Uscila // Literatūra ir menas. – 2014. – Lapkričio 7. – P. 35. – Prieiga internetu (žiūrėta 2014.XII.27): http://literaturairmenas.lt/2014-11-07-nr-3495/2111-chrono/3365-anna-piwkowska-juodoji-gulbe.<center>RAŠYTOJŲ KLUBAS KVIEČIA</center>


Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ 2013 m. vasario 26 d., antradienį, 17.30 val. svečiuosis Rusijos menininkės poetė, vertėja, kino režisierė Tatjana Danilianc poetė, vertėja, bardė Ana Gerasimova-Umka poetas Gintaras Patackas Tatjanos Danilianc eilėraščių rinkinio „Raudonas šniokštesys“ („Красный шум“) bei projekto „Šiuolaikinės Venecijos poezijos antologija“ ir Gintaro Patacko dvikalbės eilėraščių rinktinės „Akistata su savimi“ / „Oчная ставка с самим собой“ (vertė Ana Gerasimova) sutiktuvės Kolegas kalbins poetai, vertėjai Vladas Braziūnas, Antanas A. Jonynas


Vakaras su rašytojais LENA ELTANG ir VLADU BRAZIŪNU


JAZZ KABLYS - tai naujas klubas Vilniuje džiazo muzikos gerbėjams

Jame (Vilnius, Kauno 3A) -
vasario 10 d. 19 val.
vakaras su rašytojais LENA ELTANG ir VLADU BRAZIŪNU,
dalyvauja PETRAS VYŠNIAUSKAS (skaitovas, saksofonai, klavišiniai)

http://www.jazzkablys.lt/lt/programa
8 617 08226
info@jazzkablys.lt


MALONIAI KVIEČIAME Į RAŠYTOJŲ KLUBO RENGINĮ


2011 m. sausio 24 d. 18 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)
susitikimas su rašytoja Lena Eltang.
Vakare dalyvaus poetas, vertėjas Vladas Braziūnas, aktorė Jolanta Dapkūnaitė.

Į renginius įėjimas nemokamas.

RAŠYTOJŲ KLUBAS

Vladas Braziūnas


Atrasti Leną Eltang


Jau nuo pernai metų pabaigos buvo žinoma, jog antrasis Lenos Eltang romanas „Akmeniniai klevai“ („Каменные клены“, Maskva, 2008) ne tik pristatytas naujam ir iškart tapusiam antru pagal svarbą – po Nacionalinės premijos „Didžioji knyga“ („Большая Книга“) – Rusijos literatūros apdovanojimui „Naujoji rusų literatūra“ („Новая русская словесность“), bet ir pateko į vadinamąjį šios premijos „trumpąjį sąrašą“. Pagaliau atėjo žinia: Lena Eltang – pirmoji šios premijos laureatė. Mums turėtų būti įdomu ir tai, kad šioji premija – ne valstybinė, kad jos lėšos – iš privataus mecenato Michailo Prochorovo fondo. Premijos dydis – milijonas rublių. Iš viso į šią premiją pretendavo pusketvirto šimto kūrinių.
Pats premijos paskyrimo užsienietei, Lietuvos Respublikos pilietei, faktas buvo didelis netikėtumas (kaip dabar pati Lena juokauja, „mes privertėm juos pripažinti, kad kiekviename Lietuvos kvadratiniame kilometre gerų rašytojų daugiau“). Lena Eltang nurungė tokius rusų literatūros grandus kaip, tarkim, Vladimiras Sorokinas ar Viktoras Pelevinas (šiam teko internetinio balsavimo prizas). Tiesa, rusų literatūros padangėje Lenos Eltang vardas nebuvo naujiena. 2003 m. Karaliaučiaus leidykla „Jantarnyj skaz“ išleido pirmąjį L. Eltang eilėraščių rinkinį (jo įvadą parašė Tomas Venclova), 2007 m. Puškino fondas Sankt Peterburge – antrą. Eilėraščių spausdinta leidinyje „Drugije vozmožnosti“, antologijoje „Оsvoboždionnyj Ulis“, almanachuose „Vozdušnyj zmej“, žurnaluose „Znamia“, „Oktiabr“, „Vilnius“, „Novyj bereg“, savaitraštyje „Literaturnaja gazeta“.
2006-aisiais pasirodęs Sankt Peterburgo leidyklos „Amfora“ išleistas pirmasis L. Eltang romanas „Gervuogės metūgė“ („Побег куманики“) Rusijoje pateko į Andrejaus Belo ir 2007 m. „Nacionalinio bestselerio“ premijų „trumpuosius sąrašus“, taip pat į Nacionalinės premijos „Didžioji knyga“ 2006–2007 m. „ilgąjį sąrašą“.
Gimė Lena Eltang tuometiniame Leningrade, baigė Irkutsko universiteto Žurnalistikos fakultetą. Nuo 1991 m. gyvena Vilniuje. 2008-aisiais dalyvavo Poetiniame Druskininkų rudenyje, tad festivalio almanache skelbta eilėraščių ir jų vertimų. Eilėraščių taip pat skaitė pernykštėje Vilniaus knygų mugėje surengtame poetiniame muzikiniame Magnus Ducatus Poesis vyksme, jų pluoštas spausdinamas antrojoje almanacho „Magnus Ducatus Poesis“ knygoje (į lietuvių kalbą verčia Vladas Braziūnas).
Į Lenos Eltang prozą Lietuvos leidėjai bent jau kol kas, atrodo, nebus rimčiau įsižiūrėję. Ar gal bus sutrikę dėl savitos paties romano kalbos, itin tankaus meninio audinio neįprastumo, tiesiog poetinio daugiasluoksniškumo? Vertėjui čia išties būtų – aukštasis pilotažas pragare... „Eltang – jei ir ne naujas, vis dėlto šiuo metu – unikalus Europos modernizmo tradicijų rusų literatūroje tąsos reiškinys. Siužetą jos prozoje beveik užgožia sudėtingos teksto atmainų konstrukcijos, supintos iš laiškų, iš paprastų ir interneto dienoraščių, vaistažolių knygų, o vardai ir vietovardžiai būtinai daugiaprasmiai“, – taip Lena Eltang pristatoma viename iš daugelio rusų interneto ledininių (http://www.openspace.ru/literature/events/details/15938/), pranešančių apie premiją, skelbiančių pokalbį su autore.

Literatūra ir menas. – 2010. – Vasario 12. – P. 16. – (Kronika). – Iliustr.: Vlado Braziūno [Lenos Eltang portr.] nuotr. – Prieiga internetu (žiūrėta 2010.II.12): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3271&kas=straipsnis&st...

Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

chalatas mėnulio šviesos kai virtuvėn tu vyno eini prie sruvančios lango angos tu virtuvėj poetą randi tau miegant jis šventąjį nilą pasuko kitokia vaga į rašalą paverstas vynas – jis bus nurašytas jei ką poeto lentelė skrebénta viena tu buvai palikta poetams priprasti nelemta juos veikia mėnulio kaita štai stovi nelyg dioskuras tava prisigobęs skara nei paras iškilęs iš jūros jo drovis pakirdus diena pavasaris sako tau lena o tu tik rašai ir geri ir duodasi karštligė venom eilėraščių nesantūri per vilnią per vilnią per vilnią kaltai ir plaukte ir krantais plūkiuos kol liejykloje vilniaus tikrovę nuliesiu naujaip skaitytumei sako tau lena kiek dūmų ant miesto matai pastogėmis šlaksto sièną o stógus užlieja melsvai ir šyla jau kadmio citronas nuo ryto geibių spindulių ir valtim apšepęs amonas išplaukia žyniams ant pečių

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2008–2009 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: VĮ „Vilnius“, 2010. – P. 127.

Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

bitės, šeimininkas mirė! avilin lazda aš beldžiu sutarėm su juo atrodo – su girtuokliu išlaidžiu likit su manim gyventi riešutyną jums užleisiu tik šiukštu manęs negelkit ir dalykitės medum na jau ne – bitelės gaudžia – šitą būstą mes užgliesim šitą mirtvietę paliksim stūgų skersvėjį karkluos ryt išskrisim mes iš šičia auksiniu ir juodu spiečium mums tu visas kaip ant delno iš tavęs jokios naudos per ryškus tu ir per lengvas nei tu karštas nei ledinis tai ir mušamas vis mido amžiais persų valdinys mus mylėt nebus tau lengva mes juk irgi ne šilkinės ne bet kas mus gali popint ir meilingai vis lankyt ne! apkartęs tavo grikis grikši dobilas ir tuopa ir vašku užantspauduota bičių duona pašlapiuos taip ir tarsim motinėlei: ryt į šiaurę pasiduodam laistyk savo vešlią veją savo pievą vis šlifuok

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2008–2009 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: VĮ „Vilnius“, 2010. – P. 126.

Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

concha de jabón

įšoksime į pamuiles būties palikusias vonioj priprakaituotoj kur vidury bretanės mudu dviese mokinomės kaip niūkų velnią guosti su pamuilėm man kilpoje meilu kai tvilko ji nuolankų kaklo linkį su juo visus dušus pasimėginsim mes viešbučiuos šalių ir pašalių žinok, nekelsi gyvas iš vonios rausvai į tokią putą chronas laša kad kalipigei amžiais būtų maža jo dieviškos pagiežos ir sausos įlieki niekšingiau dar ir karščiau aš vis kaip rasą sugeriu kaip gėrį ryšelį metų raktą ištarnautą ir katafraktą einantį kiteron

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2008–2009 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: VĮ „Vilnius“, 2010. – P. 125.

Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

smaugia lyg juokas drąsa įeik žiotis praskleisdamas melduos palikdamas tą kur sakė neleisiant ko kaip nesavas delsi lyg žydas bažnyčioj prie durų dugną tvirtą jauti? šičia prasideda jūra nesiblaškyk helianthus annuus? bijūnas ir kukas? čia vis pavydas klitijos virtusios į saulėgrąžą prasikaltusių liurbių sėkla ne! raudonlūpis kukas pilnas nuodų o ne tuščia jo tiks pagaliau ir bijūnas vienas taip ceilono dramblys jei nuklys nuo bandos pats sau mirštantis viešpats bijūnas skaisčiai apspuręs bičiulis paikšys panašus į tavo burną rytinę bijūno skint eita naktį kol miega genys jei nemeluoja plinijus

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2008–2009 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: VĮ „Vilnius“, 2010. – P. 124.


Lena Eltang


Lena Eltang gimė tuometiniame Leningrade, baigė Irkutsko universiteto Žurnalistikos fakultetą. Nuo 1991 m. gyvena Vilniuje. 2003 m. Karaliaučiaus leidykla „Jantarnyj skaz“ išleido pirmąjį L. Eltang eilėraščių rinkinį (jo įvadą parašė Tomas Venclova), 2007 m. Puškino fondas Sankt Peterburge – antrą. Eilėraščių spausdinta leidinyje „Drugije vozmožnosti“, antologijoje „Оsvoboždionnyj Ulis“, almanachuose „Vozdušnyj zmej“, „Poetinis Druskininkų ruduo = Druskininkai Poetic Fall“, žurnaluose „Znamia“, „Oktiabr“, „Vilnius“, „Novyj bereg“, savaitraštyje „Literaturnaja gazeta“.
2006-aisiais pasirodęs Sankt Peterburgo leidyklos „Amfora“ išleistas pirmasis L. Eltang romanas „Побег куманики“ („Gervuogės metūgė“) Rusijoje pateko į Andrejaus Belo ir 2007 m. „Nacionalinio bestselerio“ premijų „trumpuosius sąrašus“, taip pat į Nacionalinės premijos „Didžioji knyga“ 2006–2007 m. „ilgąjį sąrašą“. O už antrąjį romaną, „Каменные клены“ („Akmeniniai klevai“, Maskva, 2008), L. Eltang tapo pirmąja vienos prestiziškiausių Rusijos premijų – „Naujosios rusų literatūros“ premijos – laureate.

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2008–2009 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: VĮ „Vilnius“, 2010. – P. 122.

Syndicate content