Lena Eltang


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

in modo dubbio kvėpuoju baimei į ausis ją užanty nešuos kaip spanièlį jis išvis žiopliukas dar ne šuo o reiktų jai iš rankos duot absento anašos užauki didelė perniek ką sako eilės šios sueisi su girtuoklyste su ja mes artimai ji mėgsta iš manos galvos vis bilbokė sužaist palauksim bėdą išplukdys iš upės vandenai paaugsi pasaitas tavęs iš rankos nepaleis tau šeimininkės veltinys kąsneliai geresni tai imk iš proto vesk mane užkauki smilkiny va šitaip kartą nusibaigs inkštimai tie bergždi gyventi imsim vienu du kaip žmonės kaip visi

Poetinis Druskininkų ruduo 2008 = Druskininkai Poetic Fall 2008 / Sudarytojas ir redaktorius = Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: VO „Poetinis Druskininkų ruduo“, 2008. – P. 81.

Лена Элтанг

* * *

in modo dubbio я боль за пазухой ношу и в уши ей дышу как спаниелю малышу как несмышлёнышу а надо б ей давать с руки абсент и анашу расти большая вопреки тому что я пишу ты познакомишься с гульбой мы с ней накоротке она моею головой играет в бильбоке мы подождём пока беду не сплавят по реке а подрастёшь так поведу гулять на поводке тебе хозяйская кошма и лучшие куски валяй лишай меня ума сжимай мои виски вот так завяжем мы с нытьём бесплодным как пески и заживём с тобой вдвоём а значит по-людски

Элтанг, Лена. О чём пировать: стихотворения. – Санкт-Петербург: Пушкинский фонд, 2007. – С. 41. – С. 41. – Knygoje eilėraštis išspausdintas be nuorodos in modo dubbio (versta iš autorės rankraščio);
Poetinis Druskininkų ruduo 2008 = Druskininkai Poetic Fall 2008 / Sudarytojas ir redaktorius = Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: VO „Poetinis Druskininkų ruduo“, 2008. – P. 80.