Gökçenur Ç.


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Vienintelis būdas išvysti trylika juodųjų strazdų išsyk

1. Trylika strazdų blaškėsi nakty žvaigždės susipainiojo naktis krūpsėjo 2. jie aptūpė geltoną gervės žastą platformos likosi tuščios. Naktis grįsta krovininiais laivais buvo apsunkus nuo trylikos strazdų Sakoma, kad nuo šiolei kapitonas nė nebekėlė pėdos ant išdžiūvusios žemės ir mažas uraganėlis sekiojo laivą per saugų atstumą 3. Tariau „į Teheraną?“ „Traukiam tenai“ pasakė vienas iš jų „Rumuniją?“ „Liekam ten visada kavinėj skolingi penkiolika lirų“ „Stambulą?“ „Tai ten apačioj tėvynė, ten apačioj skleidžiasi medžiai aukštu balsu tardami trylikos strazdų vardus“ 4. Mėnulio pìlnatis šuliny Trylika juodųjų strazdų suka virš šulinio sparnai jų nejudrūs Žiema bus ilga, ir medžiai miegos sau tykiai 5. „Duoki man naują vardą“ pasakė vienas iš jų jei strazdas pripranta prie savo vardo, jis skrist nebegali „Duoki man naują vardą, ir tau pasakysiu, kur pernai balandis“ 6. jie nusileidžia nupjautuose laukuose tuose laukuose aš mylėjaus kai kviečiai buvo išstybę ilgesni nei naktys 7. žvirblis, kikilis, varna žuvėdra, čivylis turėjome pasirinkti žvaigždes ar vėją prieš tapdami juodaisiais strazdais 8. „štai mano vėjas“ sako juodasis strazdas „mano gyvenimas, mano darbai, štai pasaulių jūros, žydrumas jūrų, vadinasi, esam, esame jums čia mūsų daugybė“ pasak juodųjų strazdų tie, kurie nepriklauso niekam, neegzistuoja 9. šiokių tokių nesusipratimų tarp mūsų ir juodųjų strazdų esama iš tikrųjų todėl kad žodžio mirti nėra jų kalboje, išskyrus būsimojo laiko formą klaidžioju po žalias valdas kur žolė skaito mano pėdsakus tartum eilėraštį 10. Juodasis strazdas pasakė kad kalnas ima savo galias iš savo šešėlio ir iš tavo šešėlio po jo šešėliu baikim kalbėję dabar klaidingas žodis įstengs pradėti laiką iš naujo 11. Grįžtu namo nugalėtas ir vėl iš karo mano raktai ant stalo trylika juodųjų strazdų tvarkingai sutūpę ant palangės 12. Mėnulis tai ledo gongas juodiej strazdai pasileido kiaurai per žaismę šešėlių pačią trumpiausią palaidojau vieną iš jų snapučių gėliapuody 13. čia aš prie lango čia jau pasišalinęs nuo palangės

2008.X.1–4 Druskininkuose, tarptautinėse vertėjų dirbtuvėse, versta iš prancūzų k. (į ją vertė Samira Negrouche ir Gokčenuras Č.) – gyvai bendradarbiaujant su autoriumi.

Literatūra ir menas. – 2009. – Kovo 6. – P. 18.


Gökçenur Ç.

Onüç Karakuşa Birden Bakmanın Tek Yolu

1. Geceyle çarpıştı onüç karakuş yıldızlar darmadağın gece kanat çırpıyor 2. Tek sıra tünediler sarı bir kule vincin bomuna Boşaldı güverteler. Yüklendi onüç karakuşu gece bandıralı gemi. O günden sonra kaptanın karaya hiç ayak basmadığı ve küçük bir fırtınanın gemiyi tedbirli bir uzaklıktan izlediği söylenir 3. “Tahran’a mı?” dedim “Ordan geliyoruz zaten” dedi biri “Rumeli?” “Kahveciye on beş lira borç taktık orda” “Pazariçi?” “Oralıyız biz, orda ağaçlar onüç karakuşun adlarını yüksek sesle söyleyerek uzar” 4. Kuyunun dibinde dolunay Onüç karakuş kanat çırpmadan dönüyor kuyunun üstünde Kış uzun sürecek ve uykusu hafif olacak ağaçların 5. “Yeni bir ad ver bana” dedi adına alışırsa uçamaz karakuşlar “bana yeni bir ad ver geçen yıl nisanın yerini söyleyeyim sana” 6. Biçilmiş bir tarlaya indiler sevişmiştim bu tarlada başakların sapları uzunken gecelerden 7. Bir serçe bir saka, bir karga, bir martı, bir iskete Hepimiz rüzgârla yıldızlar arasında bir seçim yapmak zorunda kaldık bir karakuşa dönüşmeden önce 8. Rüzgârım der karakuşlar, yaşamım işte, işlerim, işte dünyanın denizleri, işte denizin maviliği, biz buyuz, seniniz, bu bizim yağmurumuz, Kimsenin olmayan şeyler yoktur karakuşlara göre 9. Onlarla aramızda ölmek fiilinin karakuşların dilinde gelecek zamandan başka bir kipte kullanılmamasından kaynaklanan yanlış anlaşmalar var Amaçsız dolaşıyorum kırlarda çimenler adımlarımı bir şiir gibi okuyor 10. Gücünü gölgesinden alır dağ dedi karakuş Gölgesinin altında gölgeleriniz var Artık konuşmayalım yanlış bir kelime söylersek yeniden başlayabilir zaman 11. Yine bir savaştan dönmüşüm yenik anahtarlığım masada Onüç karakuş dizilmiş pencerenin pervazına 12. Ay buzdan bir gong karakuşlar geçti önünden kısacık bir gölge tiyatrosu Gömdük birini sardunya saksısına 13. Oturmuştum pencerenin önüne denizlikten havalandım.