Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Lu Ši-kanio rankos

Čia to nebuvo, tai buvo Kinijoj… Rainis Istorija trumpa. Pianistui Sulaužė rankas. Sulaužė Pasaulinės Revoliucijos ir Šviesios Ateities vardan. Sakoma, jei dievai įsinori valgyt, reikią aukos. Ir pianistui sulaužytos rankos tėra vienintelis lojalumas, jei apskritai žmogus gali būt bent kiek lojalus dygiam stabui. Nors ir nesu nei kinas, nei pianistas, Lu Ši-kani, šį tą išmanau apie stabus ir stabų dievybę.

1967