Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *


augustus divinus nešasi pilną sterblę perbrendusių širdžių ir slyvų ir visa latvija pragaro priepirtis bet tu vėl šviesus tu vėl esi taikingas* kaip ta mažutėlė tarybų sąjunga kurioj nėr sekso

*„Tu vėl šviesus tu vėl esi taikingas“ – Janio Sudrabkalnio eilėraščio „Tarybinis žmogus“ („Padomju cilvēks“) eilutė. – Vertėjo past.

2002

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 331.