Vladas Braziūnas


melika


meldų medus malonus klausai plūdės plaukti per upę namų natos sukabinėtos ant horizonto šerpetų cruxcrux – kremzlės – sutrūksta nukryžiuotasis – kraujo maišas

Fabijoniškės, 2002.IV.5–6

Braziūnas, Vladas. Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: [poema] // Vilnius: Kronta, 2003. – P. 34. – (Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys);
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 256. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.