Vladas Braziūnas


identitetų medžioklė

kaimas monokultūris, margosios Europos egzotas ką jis sapnuoja per vidurį identitetų diskusijos lygūs laukai, bažnytėlė grubiai apkapota vyras iš kalvės kitapus gatvės, o Dievas iš kitapus upės gieda plati giminė, jai nė motais, kad prokalbę gieda skalsink, o Viešpatie, valgį (jau pertrauka, groja Vivaldį) aria trys vyrai, ašvienį pajungę (vėlei pasitelkė Jungą toks mokytas švedas) jie savo darbą ir balsą, o sapnas pavargusį valdo byra ant kapo kaip natos, supjaustytos stryko kapas – aukščiausis mūs kalnas, o smegduobė – jūra giliausia kaimas kaip kaimas, ant kaimo diena apsiblausus gieda gaidys ar vertėjas transliuoja į ausį kas pasakys, ką svarbiausia čia būsiu praklausęs kas čia Europoj nutiko, nutyko ir kokie medžiotojai tyko

Ljubljanos pilis, 2005.IX.9

Kultūros barai. – 2007. – Nr. 1. – P. 16–17;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 284. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.67) eilėraštį skaito Skaidrius Kandratavičius.