Vladas Braziūnas


* * *

durpynai ir debesynai skrenda – kas žino kur spurdantys kryžiai auksiniai po mūsų dangum debesiniai padebesiniai miškai, vienas juose – su visais spurdantys žodžiai intymūs viešai ašarinė pavakarinė žvaigždė, tylu it rūke ne absoliutūs mudu, vis tiek gretutiniai rimai, gludūs – kad nors tu ką

Rīga–Vilnius, 2005.II.7–8

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 271. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.58) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas;
Draugas / Kultūra [šeštadieninis priedas]. – 2008. – Gruodžio 27. – P. 3.