Vladas Braziūnas


riba

tą mėlyną lėtą akimirką sniegui pirmajam prabundant iš aklino nieko tauta, begyvenus už šiaurės, už vėjo nustėrus žiūrėjo, kaip debesys vėrės dangaus amžinybei, ne vietai, ne laikui ir žvėrys senų inkunabulų taikiai per vandenis žengė į miego šalis akmuo ant akmens, kurio kartą neliks ūmai suspurdėjo ir leidos pavėjui ir vėjas bekryptis ligryt naktinėjo po mėlyno sniego akimirką lėtą neskirtą likimo, beribę, bevietę

Fabijoniškės–Maskva–Radviliškis–Fabijoniškės, 2007.VIII.5–19

Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 178.