Vladas Braziūnas


pilkas ruduo

ateina ruduo debesainėm drapanom, srebia vos balintą debesynę putrą, metai blogyn akim traiškanotom žvelgia pro petį bliudeliu kirptas berniūkštis kur mašinėlės griebta net mėlyna styro ražienos už sienos giliai atsidūsta lyg pūstų į tuščią butelio šiaudą čiaudo padėkdie skalsu neišrėksi balsu kaip pilka

1997.IV.1–3

Literatūra ir menas. – 1997. – Balandžio 26. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. Užkalinėti: [eilėraščiai] / iliustracijos Saulės Braziūnaitės. – Vilnius: Vaga, 1998. – P. 107;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 188. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.8) eilėraštį skaito Aidas Marčėnas.