Vladas Braziūnas


* * *

ežero delno įduba ligi vakaro dar toli į šiltą ir švelnų įbrendu delno dumblą, naktis bus gili gulì pernakt atsimerkus išsiverkusi, bet iš laimės apkibusi pagalį laibą gyvybė, auksinės lervos uodo trūklio, blakstienos trūkčioja paskutinė ašara nusiris auksinis masalas išsiris užkibs ešerys, gražiausias iš tūkstančių mėnuo plasnos sidabro aštriais žvynais virš delno duobės sklidinos švelniai ir amžinai

Santariškės–Fabijoniškės, 2005.II.14

Kultūros barai. – 2005. – Nr. 6. – P. 27;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 272. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.