Vladas Braziūnas


laukėjanti obelė

pro giedančias uolas būgnų lėkštėms dūžtant pro snieginą saulėlydžio dangų raudoną sniegenos gūžį šalutiniais sakiniais šalutinėm gatvelėm protekiniais pralekiam išlekiam – keturiuos vėjuos vienišėja saldžiarūgštėja

Fabijoniškės, 2005.II.28

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 273. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.59) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus.