Vladas Braziūnas


ako ano, ako nie

sniego metai, širdis permuša valandas senas medžioklis ant viso miestelio užtrimituoja šachtų drėgmė supelijusi eina per kojas tikrovė be garso vibruoja – kažkas prisiskambinti bando sniego valandą, kai poezijos gaminius traukiam iš kamerų vieną po kito ragaujam, kas buvo užraugta nesilaikant receptų, nežinant ingredientų nepaisant proporcijų, permuša valandas: enter vandalas ir barbaras, ano, šventasis ir amen širdis permuša valandas, vien tik tave berodo klaviatūra užblokuota, užšalęs senas labanakt nusileist į tave kaip į seną vyno rūsį, kur per karus išgyventa su manta ir su gyvuliais, su galvijais pinavijos aukštai ir bulvės, o saulė ir dar per sprindį savas tas, kuris spindi, sava – kuri spindi kaip mažytė basa bažnytėlė, išganius bandas debesų po slėnius ir kalnus vulkaninius

Banská Štiavnica–Stará Hora–Dudince–Rykynčice–Banská Štiavnica, 2005.VIII.20–24

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 279. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.62) eilėraštį skaito Kornelijus Platelis.