Vladas Braziūnas


tylmetis

kol žodį vyniojau į vatą atjojo suodinas vakaras per tuščią istorijos puslapį laimingiausiame mūsų pusmety kol amalas tarpo ant beržo kol senos pavargusios baržos barzdojo, vešliai samanojo tarpulaikiai gryčios sienojų kol kilo nuo kalno į dangų galvijai, varpeliai jų sprangūs man strigo kaip žodžiai gerklėj bandžiau pasakyt ar pavyti mainydamas arklius lig ryto pro beržus, pro baržas, pro senąją gryčią be kvapo lėkiau pas tave, mirtinai nuvaryti jie vienas po kito vis klupo ir krito juodi kaip anglis eržilai

Jurbarkas–Fabijoniškės, 2005.VIII.26–29

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 280. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.63) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.