Vladas Braziūnas


eilėraščio vertimas

žodžiai būtų tie patys, jų prasmių – svaigi dviprasmybė nekartosiu tų pavyzdžių, kaip laikas pavirsta į orą, o kvapas į dvoką skečias undinės plati uodega į dvejopą indų ir baltų Europą, tarmybėmis prokalbė žiba žvynų atšvaitai nuo raudono, nuo juodo lig ledo undinės dainuoja kaip žuvys, neaišku, ar nekaltybę kalbų asimetrija žiojas, klajoja pasaulio centras dainuoja po žydinčiom vyšniom pavasarį, saujoj nė cento kišenėj nė cento, tik žodžiai, tik apverstos natos dainuoja liūdnai tarsi angelas, mano sparnų įsikibęs

Lipica, 2005.IX.8

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 282. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.65) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.