* * *

velnias linksmas Orfėjas dainuoja, o angelas liūdnas kėkštas lekia į medį, tarytum riešutmedį graikų dar gerai, kad nors paukštis pažįstamas, jis čia mane ir palaiko kai jau nieko nesieks atmintis, nebegrįžtamas būsiu klajūnas prasidėjo procesai, procesija juos vainikuos kelio galas, paskiau atgalios kapanokis pats vienas išsilakstė auksiniakanopiai žirgai, tik ašvienis kasos į aptvaro vielą ir prašo praeivių paguost o bažnyčioje giesmės, apšvieski, Aukščiausis, tą šalį ir mane toj šaly, atsitikusį skambinant sumai gal dar liko keli nutolimai, grįžimai, atstumai ligi ryto ledinės širdies, lig minutės kada suspurdės, bet nejusi kaip savi šito Hado, šio pragaro verias rausvi ir mažiučiai skilveliai

Lipica–Lokev, 2005.IX.8

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 281. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.64) eilėraštį skaito Jonas Strielkūnas.