Vladas Braziūnas


vienatvės alibi

naktys kasnakt didesnės sidabro plokštelių sugertos juosta dienų sidabras tavo diena naktėja brinksta ugnys ir laša į juodmėlį vasaros dangų juodalksnio dūmas brenda kaip paukščių takas per upę bekraštę ir begalinę bedugnę, juodą ir sraunią esamoji būtoji, žinią siuntusi, nuodegulėja

Fabijoniškės, 2006.I.1–4

Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 289. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.70) eilėraštį skaito Henrikas Algis Čigriejus;
Šeimininkė. – 2009. – Rugsėjo 30–spalio 6. – P. 6.