Vladas Braziūnas


* * *

ir tada: rusų poetas Jurgis Baltrušaitis lenkų poetas Aarne Puu švedų poetas Li Li bet ir: savo kalbos prigimtinės savo tarmės išrašytojas Matsas Traatas iš laikų kai mes dar mylėjom savo numirėlius pilnus žaizdų ir kraujo nukarusiomis virš sraunaus akmens šaknimis Juris Vienakis yra fiordas anapusin jūros toli įsiterpęs ką reiškia krūties apskritimas pirštų galiukams skaitantiems Brailio rašmenis sesuvą? žiežulą? žiedą įstrigus į sieto ašaras renkančio akį? ir tada: poetų susitylėjimas

Fabijoniškės, 2008.V.7

Nemunas. – 2009. – Rugsėjo 17–23. – P. 5.