Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

m+k+č*

per patį vidudienį patį karštymetį pagiriais nuo vorupių ir nuo liūgynų dangun krištoliniai ūkai ir kvepia jie gailiais kvepia mirtim ir pasauliais ir sferom danguj vis kartojas šaltinis tas pats iš kurio atsigėrėm ir trigubinas aplink kranklio kosulys it geležies ir aukso talerių sauja atsilupa nuo pušies užšąla vidudienį ežeras lekia žirgas juosvais debesiais ir avys akiratį lauždamos bliauna žvaigždėtais balsais pats kalno didžiausias ąžuolas sėdi soste vangus dėmesys ir plečia akis anapusin ir požemin kreipia ausis po šimttūkstantmetėm kopom jūra markstosi greitai auš pamėklių tai valanda net ir mirštant nepasitrauks mes nebepažįstam savęs čia kalti karštymečio apkerai vaikams ir vaikų vaikams krištoliniai sustingę ūkai * M. K. Čiurlionio inicialai

1975

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; Iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 161;
Krantai. – 2008. – Nr. 4. – P. 22.