Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas – poeta i tłumacz, urodził się w 1952 roku w Pasvalys, w północnej Litwie, niedaleko granicy z Łotwą. Od 1983 r. wydał dwanaście [2009 – 15] zbiorów poezji, opracował kilka książek, kilka też przetłumaczył. Przekłada z francuskiego, łotewskiego i języków słowiańskich: białoruskiego, chorwackiego, polskiego, rosyjskiego, serbskiego i ukraińskiego. Jego wiersze były tłumaczone między innymi na albański, angielski, białoruski, bułgarski, chorwacki, francuski, gruziński, niemiecki, polski, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, ukraiński i włoski.
Laureat wielu litewskich nagród, a także nagrody Fundacji im. Tarasa Szewczenki (2002) i Nagrody Roku Łotewskiego za dokonania w dziedzinie przekładu literatury łotewskiej (2006).

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 102.