Vladas Braziūnas. arkadija
prie vartų pasitiko protėvių veidai išgriauk kalyklą ginklų bet vartus paliki
1995/04/11


Vladas Braziūnas. bestiarius
paukščiai nutilo, klausykis vėjo Orfėjo baugščiai artėjant iš dūmo, artumo, iš tavo, žmogau, sukurtumo
2003/09/04


Vladas Braziūnas. birželis
dykinėjanti Dievo paukštė vakar čiauškėjus many
2002/06/14


Vladas Braziūnas. blizgantis juodžemio sparnas
blizgantis juodžemio sparnas, sparnas prie sparno glaudžias tolstančios vagos, vaga prie vagos, arimas iš po norago
2002/05/08


Vladas Brazūnas. bokšto, senesnio už laiką, pavėsy
bokšto, senesnio už laiką, pavėsy stovėsi netrokšdamas nieko
2009/10/09


Vladas Braziūnas. diena dovana
rytas būtų kaip rytas tik dienos nebebus
2000/08/07


Vladas Braziūnas. europieti, augęs pačiame palietuvy
europieti, augęs pačiame palietuvy knieti vis paklaust, o ką galvojam, kaip gyvi klyvi
2003/01/21


Vladas Braziūnas. gamtos kalendorius
banalumas to vaizdo, bet grožis baltos gulbės juodam tvenkiny
2003/08/28


Vladas Braziūnas. koks čia ežeras, jei
koks čia ežeras, jei be Meilės salos
2017/11/22


Vladas Braziūnas. paukščiai apie mūsų meilę
„Jėzus nuliūdo tvaną padaręs, pasigailėjo žmones nubaudęs“ (žemaičių giesmė) nesitikėjome priplaukti kranto nei salos ir buvome iliuzijų ir nevilties prikaustyti prie stiebo
2004/03/25


Vladas Brazūnas. senojoj gryčioj
apmečiau tavo žvilgsniu jaukų duonkepės turtą: moliniai dubenys, bronzos ar žalvario piestas
2017/04/05


Vladas Braziūnas. tavo tenai
tavo tenai ištekinėti takai
2009/08/01