Vladas Braziūnas


* * *

tavo tenai ištekinėti takai ant marių ir vandenų želia rūta iš šaknų atželia atžagariai lelija iš laiškų, agarai veriasi pragarai ištekinėja sakai gintaru stingsta aušra dingo, sakai, nebėra žodžių rūsčių nei laiškų ìlgu man, ìlgu, laišku

Fabijoniškės, 2002.VII.8–9

Metai. – 2003. – Nr. 5. – P. 63–64;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 257. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.