Slenka žaibas (1983)

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: Eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1983. - P.28-29.
Slenka žaibas 1
Slenka žaibas 2
Vladas Braziūnas. arklys piligrimas vienuolis
ir klaipo sulytas granitas žingsnius jo ir murdo į smogą
1983/01/01


Vladas Braziūnas. gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno
gerk lūpas, prasivėrusias kaip vyno gilmė ugninė žaizdriškais kraštais
2009/08/02


Vladas Braziūnas. iš naminio audimo dainos
iš naminio audimo dainos aguonėtuos Svalios pabariuos
2018/03/21


Vladas Braziūnas. Mendelsonas priemiesčio aludėj...
Mendelsonas priemiesčio aludėj baisiai vienas, vienas prieš visus
1976/12/14


Vladas Braziūnas. naktys yra didelės
1. pražysta naktį rusvos tavo krūtys... 2. garavo smalkės, merkėsi mairūnai... 3. mažyti pilkas meilės talismane...
1978/12/01


Vladas Braziūnas. nervus acusticus
lūpom pamyluok tą vieną žodį sušnabždėk nors iš žvaigždės išgirsiu
2009/08/04


Vladas Braziūnas. palikimas
teka dzūkijomis badmečiai žemaitijos išmėtytos dedervinėm –
1975/04/27


Vladas Braziūnas. rekonstrukcija: Æstiorum gentes
treji gaideliai begysta saulėtekio žmogui į veidą
2008/01/16


Vladas Braziūnas. Svalios melioracija
durpynai rūkė, puldama į žiotis Svalia suguldė pradalges šlaituos
2009/08/04


Vladas Braziūnas. šventasis pavasaris
šlamės alėjos, pakelių sulytos vėliavos
2009/08/01


Vladas Braziūnas. te jis suranda kryžių ne namuos
te jis suranda kryžių ne namuos paieško duonos plento akmenuos
1981/11/11


Vladas Braziūnas. vėlyvieji
kaip nedegamos dagtys dūla laikas tau nuo pečių nukarę marškiniai
2009/08/04


Vladas Braziūnas. vigilija
tai atsitraukia, tai artėja kas dar visai neprasidėję
2009/08/04