Vladas Braziūnas


vėlyvieji

kaip nedegamos dagtys dūla laikas tau nuo pečių nukarę marškiniai nuožmėjantis prisiminimų tvaikas toj kamerinėj vakaro drėgmėj kur gulamės ir keliamės nuo krašto ir sveriam žodžio naštą pakuštom antai mėnuliai – moterys su naščiais plaušojasi voratinklių šviesom o tu blaškaisi lėtinėj nelaisvėj to sklęsto lango, durų nukleiptų žiūrėk, iš rankų paskutinį vaiskų paleisi mano veidą ant grindų pažirs vienatinis, dėliok dėliojus tik įnirtimų ašaka smaigys sugiltos akys iš keršų palovių ir aklatį apvils aiškiaregys

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 31–32;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 74. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.30) eilėraštį skaito Antanas Gailius.