Vladas Braziūnas


Svalios melioracija

durpynai rūkė, puldama į žiotis Svalia suguldė pradalges šlaituos tai man valia negimusį sūpuoti senelio veidą pragaro karkluos žemėtos lūpos guosti tavo lūpom kantrus griovys nutįso per šilus karuos sudegęs, saulėj nusilupęs tylus kaip krosnis, kaip akmuo gilus užnuodyta šviesa kvepėjo kmynai maldas vapėjo gal liežuviai, gal negudrios žuvys, kitados auksinės štai žiūri nusiminusios atgal ir regi geometrinę apvaizdą esi turtingas, niekas neprimins kur dingo tavo išganingos žaizdos kas tau altorių iš šaknų supins procesiją kas ves, kuri vos slenka kuri vis senka ir visai išdžius tu pamišai, o tos kuprotos bangos supjudė tavo protą ir žodžius

Braziūnas, Vladas. Slenka žaibas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 30–31;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 70. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-1.28) eilėraštį skaito Alis Balbierius;
Šeimininkė. – 2009. – Rugsėjo 30–spalio 6. – P. 6.