Vladas Braziūnas


de principiis

duris išvydęs slaptas nuo paslapčių slepiamas pasidaviau į stepes pasidaviau stepėms lygu nors apsigauk kad esam prieš stepę lygūs lygumos lig dangaus nustebusio gausmo lygmalos dvigubos: danguje ganyklos kaip ir ant žemės paklydusios pakaklėje švysteli kitas gyvenimas

Київ–Frumuşica Nouă, 2010.IX.25

Poezijos pavasaris / sudarytoja Erika Drungytė. – Vilnius: Vaga, 2011. – P. 81;
Braziūnas, Vladas. Lėtojo laiko aky: [eilėraščiai] / knygos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 26.